Piotr Fermat (1601 - 1655)

matematyk francuski, z wykształcenia i z zawodu prawnik.
Wsławił się głównie pracami z teorii liczb, ale również zajmował się analizą matematyczną, teorią prawdopodobieństwa i geometrią. Uważany jest za jednego z poprzedników Newtona i Leibniza w dziedzinie rachunku różniczkowego, a Lagrange nawet przypisywał mu odkrycie rachunku różniczkowego. Fermat interesował się zastosowaniami rachunku różniczkowego do zagadnień optyki.
Potomni obdarzyli go godnym pozazdroszczenia tytułem
"księcia amatorów".
Fermat nie zamierzał rewolucjonizować matematyki, a jednak radykalnie ją zmienił:
jako kontynuator Apoloniusza, stworzył geometrię analityczną,
jako kontynuator Diofantosa był twórcą teorii liczb,
jako kontynuator Archimedesa, stworzył podstawy rachunku różniczkowego.
Czy wiesz, że ...