Trójkąt prostokątny z kątami 30° i 60°Rysunek obok przedstawia trójkąt prostokątny ABC, którego jeden z kątów ma 60°, a krótsza przyprostokątna ma długość a. Zauważ, że drugi kąt ostry ma miarę 30°

Trójkąt ten jest połową trójkąta równobocznego o boku 2a, zatem przeciwprostokątna AC ma długość 2a. Długość drugiej przyprostokątnej można obliczyć ze wzoru na wysokość trójkąta równobocznego:
Jeśli nie pamiętasz wzoru na wysokość trójkąta równobocznego, to oblicz długość boku BC jeszcze raz, stosując twierdzenie Pitagorasa.
zobacz
dalej-->