Przyprostokątna Przyprostokątna Przeciwprostokątna Krótsza przyprostokątna Dłuższa przyprostokątna Przeciwprostokątna

Zależności między bokami w trójkątach ekierkach

trójkąt prostokątny równoramienny

W trójkącie prostokątnym równoramiennym:

  • obie przyprostokątne mają taką samą długość
  • jeśli znasz przyprostokątną, to przeciwprostokątną obliczysz mnożąc przyprostokątną przez
  • jeśli znasz przeciwprostokątną, to przyprostokątną obliczysz dzieląc przeciwprostokątną przez

połowa trójkąta równobocznego

W trójkącie prostokątnym z kątami 30° i 60° :

  • naprzeciw kąta 30° leży krótsza przyprostokątna
  • przeciwprostokątna jest dwa razy dłuższa od krótszej przyprostokątnej
  • jeśli znasz krótszą przyprostokąna, to dłuższą obliczysz mnożąc krótszą przez
  • jeśli znasz dłuższą przyprostokątną, to krótszą obliczysz dzieląc dłuższą przez


Wystarczy znać jeden bok w trójkącie "ekierce", aby obliczyć pozostałe dwa boki.


Możesz liczyć inaczej

Jeśli nie chcesz lub nie potrafisz zapamiętać i stosować poznanych zależności, to wystarczy, że w każdym konkretnym zadaniu, w którym napotkasz trójkąt "ekierkę"

zobacz przykłady


dalej-->