Instytut Matematyki
Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

tel/fax (032) 258-29-76
e-mail:im@ux2.math.us.edu.pldr hab. Przemysław Koprowski

Adres:
Instytut Matematyki
Uniwersytet Śląski
Bankowa 14
40-007 Katowice, Poland
Tel./Fax: (+48 32) 258-29-76

Pokój: 559
Tel.: (+48 32 359) 17-66
Email: pkoprowski@siggraph.org

Cuurriculum Vitae  Publikacje Naukowe  Plan Zajęć
[STRUKTURA]   [ZAKŁAD]   [STRONA GŁÓWNA]   [PL]   [ENG]