INSTYTUT MATEMATYKI
Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

tel/fax (032) 2582976
e-mail:im@ux2.math.us.edu.pl
Prowadzone zajęcia:
  1. Matematyka
  2. Inne kierunki:
[HOMEPAGE]  [ZAKŁAD RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH]  [STRUKTURA]  [STRONA GŁÓWNA]