Prof. zw. dr hab. Andrzej Lasota
(1932 - 2006)

Zakład Teorii Prawdopodobieństwa

Instytut Matematyki Uniwersytetu ŚląskiegoGłówne obszary działalności naukowej:

  • teoria równań różniczkowych

  • teoria ergodyczna

  • biomatematyka

  • teoria prawdopodobieństwa

  • zastosowania matematyki


Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności

Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1956 r.
(od 2003 r. członek honorowy)


Funkcje naukowe:


Członek Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk;

Członek Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN;

Redaktor Naczelny serii matematycznej Biuletynu Polskiej Akademii Nauk;


Członek komitetów redakcyjnych następujących czasopism:


Annales Polonici Mathematici,

Commentationes Mathematicae,

Annales Mathematicae Silesiane,

Matematyka Stosowana,

Rivista di Matimatica Pura ed Applicata,

Dynamics Reported,

Journal of the European Mathematical Society.


Życiorys

Lista publikacji