Andrzej Aleksander Lasota,

urodził się 11 stycznia 1932 roku w Warszawie,
zmarł 28 grudnia 2006 roku.

Ojciec Zygmunt był specjalistą do spraw finansowych.


Matka Natalia była absolwentką polonistyki i slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Pracowała jako nauczycielka (m. innymi w Gimnazjum i Liceum im. Św. Jacka w Krakowie)

oraz jako opiekunka przewlekle chorych.


Wykształcenie:

Matura -

Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego im. I. Paderewskiego nr 6 w Poznaniu w 1951 roku;

studia fizyczne

na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w latach 1951-1953;

studia matematyczne

na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w latach 1953-1955.Tytuły i stopnie naukowe:


Magister nauk matematycznych -

1955 rok (dyplom z wyróżnieniem),

Uniwersytet Jagielloński,

pod kierunkiem Prof. Tadeusza Ważewskiego;

Doktor nauk matematycznych -

1960 rok,

Rada Naukowa Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk;

tytuł rozprawy: O pewnym problemie granicznym dla równania struny drgającej,

promotor Tadeusz Ważewski;

Habilitacja -

1964 rok,

Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego;

tytuł rozprawy: O istnieniu i jednoznaczności rozwiązań nieliniowych równań różniczkowych i całkowych

- wyniki zawarte w rozprawie postały opublikowane w Biuletynie PAN;

Profesor nadzwyczajny nauk matematycznych - 1972 rok;

Profesor zwyczajny nauk matematycznych - 1979 rok.Zatrudnienie i pełnione funkcje:


Uniwersytet Jagielloński:


Zastępca asystenta, w latach 1953 -1956;

Asystent, w latach 1956 - 1959;

Starszy Asystent, w latach 1959 - 1961;

Adiunkt, w latach 1961 - 1964;

Docent, w latach 1964 - 1972;

Profesor nadzwyczajny, w latach 1972 - 1979;

Profesor zwyczajny, w latach 1988 - 2006.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, w latach 1972-1975;

Kierownik Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa, w latach 1970-1976.

Uniwersytet Śląski:


Profesor nadzwyczajny, w latach 1976-1979;

Profesor zwyczajny, w latach 1979-1986;

Profesor zwyczajny, w latach 1988 - 2006.


Kierownik Zakładu Biomatematyki, w latach 1978-2001;

Kierownik Zakładu Teorii Prawdopodobieństwa, od roku 2001.


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej:

Profesor zwyczajny, w latach 1986-1988.


Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk:

Asystent, w latach 1956-1962;

Profesor zwyczajny, w latach 1995 - 2006.


Instytut Maszyn Matematycznych w Krakowie:

Kierownik Pracowni, w latach 1967-1968.Visiting Professor:


Dipartimento di Matematica "Ulisse Dini", Universitá degli Studi di Firenze, Italia, 1968;

The Institute of Fluid Dynamics and Applied Mathematics, University of Maryland, USA, 1969-1970;

Dipartimento di Matematica "Ulisse Dini", Universitá degli Studi di Firenze, Italia, 1975;

"Centratom" Trieste, Italia, 1977;

Department of Physiology, McGill University, Montreal, Canada, 1979, 1981;

Dipartimento di Matematica, Universitá degli Studi di Udine, Italia, 1981;

Institute of Mathematics, Michigan State University, USA, 1982 - 1983;

Institute of Mathematics, University of Oxford, England, 1988;

Institute for Physical Science and Technology, University of Maryland, USA, 1991;

Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, Universitá degli Studi di L'Aquila, Italia, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001.Funkcje naukowe:


Członek Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk;

Członek Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN;

Redaktor Naczelny serii matematycznej Biuletynu Polskiej Akademii Nauk;

Członek komitetów redakcyjnych następujących czasopism:

Annales Polonici Mathematici,

Commentationes Mathematicae,

Annales Mathematicae Silesiane,

Matematyka Stosowana,

Rivista di Matimatica Pura ed Applicata,

Dynamics Reported,

Journal of the European Mathematical Society.Członkostwo PAU, PAN, PTM:


Członek korespondent  Polskiej Akademii Nauk od roku 1983;

Członek rzeczywisty  Polskiej Akademii Nauk od roku 1994;

Członek korespondent   Polskiej Akademia Umiejętności od roku 1997;

Członek czynny  Polskiej Akademia Umiejętności od roku 2001;

Od roku 1956 r. członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
w latach 1981 - 1983 wiceprezes tego Towarzystwa,
od 2003 członek honorowy.Wyróżnienia:

Nagroda PTM im. Stanisława Zaręby, w roku 1967;
Nagroda
Naukowa Wydziału III PAN, w roku 1969;
Nagroda Sekretarza Naukowego PAN, w roku 1974;
Nagroda PTM z dziedziny zastosowań matematyki
, w roku 1974;

Nagroda zespołowa (wspólnie z dr hab. Marią Ważewską) Wydziału Nauk Medycznych PAN, w roku 1977;

Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za monografię pt. Chaos, Fractals and Noise, w roku 1994.
Nagroda im. W. Sierpińskiego za 2002 r.
(wykład Asymptotyka półgrup operatorów Markowa wygłoszony  22 kwietnia 2002 r.)
Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy -18 listopada 2004 r.
Ordery, odznaczenia:


Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 1974 rok;

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1976 rok;

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, 1988 rok.