KIERUNEK - MATEMATYKA
OPISY STUDIÓW ZGODNYCH Z KRK

Krajowe Ramy Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego.

Strona Internetowa dotycząca jakości kształenia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Strona Internetowa dotycząca KRK na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Karty Kierunku Uniwersytetu Śląskiego (pełna dokumentacja studiów w centralnym systemie komputerowym)Ze względu na doskonalenie programów kształcenia mamy różne serie dokumentów regulujących studia działające zgodnie z KRK:
Prosimy przejść do odpowiedniego miejsca wg powyższego drogowskazu.


Plan zajeć na kierunku matematyka w sem. zimowym 2018/2019


Uwagi tradycyjnie odbieramy pod adresem im@math.us.edu.pl

Katowice, 2018-05-12
[STRONA GŁÓWNA]