KIERUNEK - MATEMATYKA
OPISY STUDIÓW ZGODNYCH Z KRK

Krajowe Ramy Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego.

Strona dotycząca KRK na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Karty Kierunku Uniwersytetu Śląskiego (pełna dokuemntacja studiów w centralnym systemie komputerowym)Ze względu na doskonalenie programów kształcenia mamy różne serie dokumentów regulujących studia działające zgodnie z KRK:
Prosimy przejść do odpowiedniego miejsca wg powyższego drogowskazu.


Plan zajeć na kierunku matematyka w sem. zimowym 2017/2018


Uwagi tradycyjnie odbieramy pod adresem im@math.us.edu.pl

Katowice, 2017-11-22
[STRONA GŁÓWNA]