INSTYTUT MATEMATYKI
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

Dzwoni±c z zewn±trz,
numer wewnętrzny poprzedza się numerem 32 359
e-mail:im@math.us.edu.pl


DYREKCJA INSTYTUTU MATEMATYKI U¦


pokój tel. wewn.
DYREKTOR
prof dr hab. Maciej Sablik   prof. zw.  dr hab. Maciej Sablik
532a 16-70


ZASTĘPCA DYREKTORA DS. NAUKOWYCH
prof. dr hab. Katarzyna Horbacz prof. dr hab. Katarzyna Horbacz
531 20-82


ZASTĘPCA DYREKTORA DS. DYDAKTYCZNYCH
dr hab. prof. US Michał Baczyński  dr hab. prof. U¦ Michał Baczyński
531
20-82[STRUKTURA] [STRONA GŁÓWNA]