PAMIĘTAMY o ...
Pamięć żyje, pamięć przetrwa.
W sercach ludzi serca ludzi,
niech to tylko się nie znudzi....


PROFESOR CZESŁAW KLUCZNY

1908 - 1979

Prof. dr hab. Czesław Kluczny urodził się 6.05.1908 roku w Strzemieszycach Wielkich ( obecnie dzielnica Dąbrowy Górniczej). Dzieciństwo spędził w Wolbromie, tam też uczęszczał do szkoły powszechnej. Gimnazjum ukończył w Olkuszu w roku 1927. W latach 1927-32 studiował matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1932 podjął pracę w szkołach średnich w Radomiu. W roku 1942 został aresztowany przez gestapo w Radomiu i zesłany do obozów koncentracyjnych jako więzień polityczny. W obozach był więziony przez 3 lata, najpierw w Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (Oświęcim-Brzezinka), później w Mauthausen. Zdołał przeżyć. Skrajnie wyniszczony wrócił do kraju w jednym z pierwszych transportów repatriacyjnych w roku 1945 i przez rok korzystał z urlopu zdrowotnego przebywając wtedy w domu matki w Wolbromiu. Gdy po roku zdołał częściowo odzyskać siły, we wrześniu 1946 r. Podjął pracę w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach. W styczniu 1950r. Został zatrudniony w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę w 1976 r. awansując od stanowiska asystenta do profesora:


Kolejne stopnie i tytuły uzyskiwał w następujących latach:
Profesor Cz. Kluczny prowadził równocześnie wykłady i seminaria w WSP w Katowicach (następnie na U Śl.) oraz w WSP w Częstochowie. Prof. Cz. Kluczny był promotorem sześciu przewodów doktorskich ( z tego trzech nie zdążył zakończyć z powodu przedwczesnej śmierci), był opiekunem jednego przewodu habilitacyjnego oraz promotorem około 120 prac magisterskich.

Był współtwórcą Gliwickiego Oddziału PTM (obecnie Górnośląski Oddział PTM), był członkiem Komitetu Nauk Matematycznych PAN.

Praca naukowa prof. Cz. Klucznego dotyczyła badań w dziedzinie jakościowej teorii równań różniczkowych we współpracy z matematycznymi ośrodkami naukowymi w Krakowie (szkoła T.Ważewskiego) i w Lublinie.

Droga życiowa i naukowa prof. Cz. Klucznego naznaczona była ogromnymi trudnościami i ciężkimi przeciwnościami jakimi doświadczał go los. Jako małe dziecko traci ojca, żyje w biedzie przez cały czas nauki od szkoły powszechnej do magisterium, trzyletni pobyt w niemieckich obozach koncentracyjnych, zniszczone zdrowie a w konsekwencji przedwczesna śmierć.

Prof. Cz.Kluczny zmarł 6 maja 1979 r. i został pochowany na cmentarzu w Wolbromiu (koło Olkusza), w miejscowości, gdzie spędził młodość, skąd wywodził się ród jego matki.

Najważniejsze prace naukowe:

  1. On the characteristic exponents of the solutions of a system of ordinary differential equations, Ann. Polonici Mathematici, VIII, 1960
  2. Sur certaines familles de courbes en relation avec la theorie des equations differentialles ordinaires, I Ann. Univ. Marie Curie-Skłodowska, Lublin, Sectio A, vol.XV 2, 1961
  3. Unicite du systeme d’equations differentielles ordinaires dans un unsemble de points, Colloquium Math. VII, 1, 1959
  4. On the asymtotic behaviour of the solutions of a system of ordinary differential equations, Folia Soc. Scientiarum Lubliniensis 2, 1962

Uwaga: korzystałem z pracy A.Flisowskiego “Prof Czesław Kluczny – życie i działalność naukowa”, Zeszyty Naukowe Pol .Śl. Matematyka_Fizyka, z.53, Gliwice 1989


OPRACOWAŁ DR BRONISŁAW SZLĘK


[STRONA GŁÓWNA] [HISTORIA]