PAMIĘTAMY o ...
Pamięć żyje, pamięć przetrwa.
W sercach ludzi serca ludzi,
niech to tylko się nie znudzi....


MAGISTER EUGENIUSZ GŁOWACKI

1940 - 1995

Eugeniusz Głowacki urodził się 23 stycznia 1940 roku w Policznej. Ukończył Technikum Chemiczne w Pionkach, a następnie podjął studia matematyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył w roku 1963. Pracę magisterską pt. Dowód twierdzenia Hartogsa metodą F. Leji napisał pod kierunkiem prof. J. Siciaka.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę w Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach, gdzie pełnił również funkcję kierownika biblioteki Instytutu Matematyki. Po utworzeniu Uniwersytetu Śląskiego został zatrudniony w Zakładzie Równań Funkcyjnych Instytutu Matematyki. Pracował najpierw na stanowisku starszego asystenta, a następnie wykładowcy i starszego wykładowcy.

Eugeniusz Głowacki opublikował 4 artykuły naukowe z zakresu teorii równań funkcyjnych. Był cenionym pracownikiem dydaktycznym. W roku 1984 Rada Państwa odznaczyła go Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 19 czerwca 1995 roku

OPRACOWAŁ DR HAB., PROF. UŚ ANDRZEJ SŁADEK


[STRONA GŁÓWNA] [HISTORIA]