PAMIĘTAMY o ...
Pamięć żyje, pamięć przetrwa.
W sercach ludzi serca ludzi,
niech to tylko się nie znudzi....


MAGISTER BERNARD GLAT

1904 - 1968

Magister Bernard GlatBernard Glat (30.04.1904 - 25.04.1968) urodził się w Kołomyji (woj. stanisławowskie) w Galicji, jako dziewiąte dziecko w rodzinie, w której już było osiem córek. Podstawowe wykształcenie odebrał w "Chederze", tj., w żydowskiej religijnej szkole, w której uczyli się chłopcy w wieku szkoły podstawowej. Następnie wstąpił do "jeshiwy", szkoły o poziomie średniej szkoły, gdzie wykładano Talmud i zasady Judaizmu. Po trzech latach opuścił tę szkołę i zdał maturę zaocznie w polskiej szkole.

W latach 1925/26 - 1928/29 odbył studia w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym w zakresie matematyki. Przedstawił pracę magisterską na temat Badanie przebiegu charakterystyk równań Y(x,y) dx = X(x,y) dy w sąsiedztwie punktu osobliwego (charakter topologiczny). Na Jego Dyplomie Magistra Filozofii (Dyplom UJ: l 221/37/38) czytamy: "Rada Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na wniosek Komisji Egzaminacyjnej nadała Panu Glattowi Berlowi stopień Magistra Filozofii jako dowód zakończenia studiów w zakresie MATEMATYKI."

Przez kilka lat uczył matematyki w liceum w Kołomyji. Do wybuchu wojny mieszkał w Krakowie. Pierwsza żona i syn zginęli w czasie wojny w Krakowie, a Bernard Glat po tułaczce w różnych republikach ZSRR wrócił w 1945 roku do Polski. Zamieszkał w Bytomiu, ożenił się po raz drugi. W 1950 roku B. Glat wraz z rodziną przeprowadził się do Katowic, gdzie uczestniczył w tworzeniu Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Pracował na WSP jako wykładowca, z-ca profesora i starszy wykładowca przez cały czas jej istnienia, tzn. od 1950 do 1968 roku. Był kierownikiem Katedry Matematyki (od chwili powstania WSP) i Zakładu Matematyki Stosowanej, a później Katedry Analizy Matematycznej i Zakładu Matematyki Stosowanej. Włożył dużo pracy w organizację Sekcji Matematyk WSP w Katowicach i rozwój młodej kadry. W ten sposób przyczynił się do rozwoju śląskiego środowiska matematycznego.

Zmarł po ciężkiej chorobie (rak wątroby) 25 kwietnia 1968 roku. Pochowany został na cmentarzu żydowskim w Katowicach.

OPRACOWAŁA DR KRYSTYNA SKÓRNIK


[STRONA GŁÓWNA] [HISTORIA]