PAMIĘTAMY o ...
Pamięć żyje, pamięć przetrwa.
W sercach ludzi serca ludzi,
niech to tylko się nie znudzi....


MAGISTER GRAŻYNA FUDALA

1950 - 1991

Grażyna Fudala urodziła się 16 listopada 1950 r. w Gliwicach

W latach 1968-1973 studiowała na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem UŚl. na kierunku matematyka.

Dnia 1.10.1972, będąc jeszcze studentką V roku, zatrudniona została na stanowisku asystenta stażysty w Zakładzie Dydaktyki Matematyki IM UŚl., w którym pracowała do 26.10. 1979 roku. Po prawie trzyletnim urlopie bezpłatnym z tytułu opieki nad małym dzieckiem powróciła do pracy w Uniwersytecie na stanowisko operatora systemów w Centrum Techniki Obliczeniowej.

Dnia 24.09.1984 oddelegowana została do Biblioteki Głównej do pracy przy opracowywaniu księgozbioru matematycznego na stanowisku starszego technika.

Pracę w Uniwersytecie zakończyła 31.10.1984 przechodząc do pracy w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa w Katowicach. Z powodu długotrwałej choroby przeszła na rentę. Zmarła 21 grudnia 1991 roku.

OPRACOWAŁ DR HAB., PROF. UŚ ANDRZEJ SŁADEK


[STRONA GŁÓWNA] [HISTORIA]