PAMIĘTAMY o ...
Pamięć żyje, pamięć przetrwa.
W sercach ludzi serca ludzi,
niech to tylko się nie znudzi....


DOKTOR MARZENA CIEMAŁA

1975 - 2006

Doktor Marzena Ciemała Marzena Ciemała urodziła się 10 lipca 1975 roku w Wiślicy koło Skoczowa.

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. W latach 1994--1999 studiowała matematykę ze specjalnością zastosowania matematyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracę magisterską pt. Pierścienie Witta globalnych ciał funkcji wymiernych napisała pod kierunkiem prof. dr. hab. K. Szymiczka.

W roku akademickim 1999/2000 pracowała na stanowisku asystenta w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, a następnie w roku 2000 rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Matematyki U. Śl. Przewód doktorski Marzeny Ciemały uzyskał wsparcie Komitetu Badań Naukowych w formie grantu promotorskiego. Pracę doktorską pt. Pierścienie Witta jednowymiarowych pierścieni noetherowskich obroniła w czerwcu 2004 roku i 29 czerwca 2004 r. Rada Instytutu Matematyki U. Śl. nadała jej stopień doktora nauk matematycznych. Promotorem był prof. dr hab. K. Szymiczek. Od 1 października 2004 roku została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Matematyki U. Śl.

Marzena Ciemała opublikowała 6 prac naukowych. Pierwsze dwie prace, opublikowane w roku 2000, zawierają rozwinięcie rezultatów uzyskanych w pracy magisterskiej. Cztery pozostałe prace (w tym jedna opublikowana w (Proc. Amer. Math. Soc.) zawierają rozwinięcie rezultatów rozprawy doktorskiej. W pracach tych podjęte zostały nowe problemy dotyczące naturalnych homomorfizmów pierścieni Witta nieregularnych pierścieni noetherowskich w pierścienie Witta ich ciał ułamków. Udowodniono, że w wielu podstawowych przypadkach homomorfizmy te nie są injektywne, a także, że ich jądra są nilideałami. Pokazano także, że homomorfizm naturalny pierścienia Witta ordynku w pierścień Witta ordynku maksymalnego jest surjektywny dla każdego ordynku w nieskończenie wielu ciałach kwadratowych. Rezultaty te były prezentowane na konferencjach międzynarodowych z teorii liczb w Bratysławie w roku 2003 oraz w Malenovicach w roku 2005.

Marzena Ciemała angażowała się także w pracę społeczną z uzdolnioną młodzieżą, była członkiem jury XX Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków.

Marzena Ciemała zmarła 9 lipca 2006 roku wskutek obrażeń w wypadku samochodowym.OPRACOWAŁ PROF. DR HAB. KAZIMIERZ SZYMICZEK


[STRONA GŁÓWNA] [HISTORIA]