PAMIĘTAMY o ...
Pamięć żyje, pamięć przetrwa.
W sercach ludzi serca ludzi,
niech to tylko się nie znudzi....


MAGISTER BRONISŁAWA BŁASZCZYK-ŚWIĄTKIEWICZ

1950 - 1994

Bronisława Błaszczyk-Świątkiewicz urodziła się 1 lutego 1950 roku w Rudzie Śląskiej. Tam też uzyskała swoje podstawowe i średnie wykształcenie. W latach 1968--1973 studiowała matematykę na specjalności teoretycznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracę magisterską pt. Formy kwadratowe nad pierścieniami napisała pod kierunkiem prof. dr. hab. K. Szymiczka.

W roku akademickim 1973/74 podjęła pracę w Zakładzie Algebry i Teorii Liczb w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, gdzie pracowała aż do śmierci, najpierw na stanowisku asystenta, a następnie starszego asystenta oraz wykładowcy.

Opublikowała 4 artykuły naukowe z zakresu teorii form kwadratowych nad ciałami, zauważone w ważnej w teorii form kwadratowych monografii Quadratic and hermitian forms W. Scharlaua. Była również współautorką Zbioru zadań z teorii grup wydanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Bronisława Błaszczyk-Świątkiewicz angażowała się także w pracę społeczną z uzdolnioną młodzieżą, była członkiem Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej. Zmarła po długiej chorobie 11 listopada 1994 roku .

OPRACOWAŁ DR HAB., PROF. UŚ ANDRZEJ SŁADEK


[STRONA GŁÓWNA] [HISTORIA]