AKREDYTACJA
W 2019 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach została przeprowadzona ocena programowa na kierunku Informatyka Stosowana i zgodnie z Uchwałą nr 279/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 maja 2019 r. kierunek Informatyka Stosowana otrzymał ocenę pozytywną.


W 2018 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach została przeprowadzona ocena programowa na kierunku Matematyka i zgodnie z Uchwałą nr 166/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 kwietnia 2019 r. kierunek Matematyka otrzymał ocenę pozytywną.
 Uchwała PKA 2019Stanowisko Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wykonania przez WMFiCh zalceń zawartych w Uchwale Nr 177/2012 (skan tej uchwały znajduje się poniżej).W 2012 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach została przeprowadzona ocena instytucjonalna
i zgodnie z Uchwałą nr 177/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 maja 2012
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach otrzymał ocenę pozytywną.W 2009 roku uzyskaliśmy pozystywną akredytację kierunku matematyka.
Poniżej - obraz pisma z Uchwałą nr 254/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 kwietnia 2009 roku:

 Uchwała PKA pomniejszona

Gdyby Państwo chcieli zobaczyć niezmodyfikowany skan tego dokumentu, to proszę skorzystać z łącza:
Obraz uchwały PKAW 2004 roku uzyskaliśmy pozytywną akredytację kierunku matematyka.
Poniżej - obraz pisma z Uchwałą nr 502/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 czerwca 2004 roku

[STRONA GŁÓWNA]