LVIII Szkoła Matematyki Poglądowej


W ramach popularyzacji matematyki przekazujemy informację i zaproszenie na
LVIII Szkołę Matematyki Poglądowej

LVIII Szkoła Matematyki Poglądowej

Skan harmonogramu
LVIII Szkoła Matematyki Poglądowej - harmonogram

Formularz rejestracyjny: http://www.smp.uph.edu.pl/formularz-zgloszeniowy-na-58-smp


[IM]