next up previous
Next: Wyszukiwanie matematyków Up: Matematyka w Internecie Previous: Strony poświęcone konkretnej tematyce

Programy matematyczne

Katalogi oprogramowania

Pakiety oprogramowania

Derive

GAP (Groups, Algorithms, Programs)

MACSYMA

MAGMA

MAPLE

Mathcad

Mathematica

MATCOM

MATLAB

MAXIMA

MicroMath

MLAB

Octave

PARI-GP Number Theory and Algebra program

REDUCE

Oprogramowanie specjalistyczne

Algebra i teoria liczb

Geometria

Obliczenia numeryczne

Różne:


next up previous
Next: Wyszukiwanie matematyków Up: Matematyka w Internecie Previous: Strony poświęcone konkretnej tematyce
Pawel Gladki 2006-01-30