INSTITUTE OF MATHEMATICS
University of Silesia
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

tel/fax (032) 258-29-76
e-mail:im@ux2.math.us.edu.pl


CHAIR OF THE MATHEMATICAL METHODS
IN ECONOMY AND FINANCESemail homepage telephone room
Head
Dr hab. Prof. U¦ Henryk Gacki
@ www (32)359-21-88 545
Dr hab. Sebastian Sitarz
@ www (32)359-17-85 569
Dr Paweł Błaszczyk
@ www (32)258-29-76 572
Dr Maria Górnioczek
@ www (32)359-17-11 562
Dr Agnieszka Kulawik
@ www (32)258-29-76 572
Dr Agata Lewicka
@ www (32)359-17-85 569
Phd students
Mgr Roksana Brodnicka
@ www
Mgr Anna Siwek
@
Cooperating mathematicians
Prof. dr hab. Maciej Sablik
@ www (32)359-18-67 583
Prof. dr hab. inż. Katarzyna Stąpor
@ www
Dr Żywilla Fechner
@ www
Dr Rafał Kucharski
@ www
Dr Tomasz Kulpa
@
Dr Agnieszka Orwat
@
Dr Małgorzata Pałys
@
Dr Iwona Pawlikowska
@ www (32)359-20-95 585
Dr Irena Wistuba
@ www (32)359-17-11 562
Mgr Joanna Zwierzyńska
@ (32)359-12-07 544Main scientific activity:

Seminar:

Consultations:

[STRUCTURE]  [MAIN WEBPAGE]