W roku akademickim 2024/2025 posiedzenia

Seminarium z analizy rzeczywistej,

prowadzonego przez dra hab. Janusza Morawca, prof. UŚ,

odbywać się będą w poniedziałki, w godzinach 13:45-15:15,

w sali 553 Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego.Archiwum