INSTITUTE of MATHEMATICS
University of Silesia in Katowice
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

tel/fax +48 32 258-29-76
e-mail:im@math.us.edu.plJanusz Morawiec

dr hab. prof. U¦ Janusz Morawiec

Office address:
Institute of Mathematics
University of Silesia
Bankowa 14
40-007 Katowice, Poland
Tel./Fax: +48 32 258-29-76

Room: 570
Tel.: 18-25
Email: janusz.morawiec@us.edu.plField of interest:
CV Scientific papers Office hours[Zakład Analizy Rzeczywistej]  [Struktura]  [Instytut Matematyki]