Matematyka
Rejestracja na przedmioty  do wyboru
w s. letnim
2017/2018Rejestracja na przedmioty do wyboru
oferowane w semestrze letnim roku. akad. 2017/2018
była do 15 stycznia do godziny 23:59;
od 17 stycznia 2018 r. godz. 20:00
Ponowna rejestracja na wykłady monograficzne w języku angielskim w sem. letnim (studia II stopnia, 1 rok).

Rejestracja nie obejmuje InterMaths.
 


**************************************
  [STRONA GŁÓWNA IM UŚ]