Matematyka
Rejestracja na przedmioty w s. zimowym
2017/2018
II turaRejestracja na przedmioty do wyboru
oferowane w semestrze letnim roku. akad. 2017/2018
będzie uruchomiona nie wcześniej
niż 8 stycznia 2018 r. (dot. kierunku matematyka)
Komunikaty Dziekanatu dot. bieżącej rejestracji:


  
Łącze do USOSWeb

**************************************
  [STRONA GŁÓWNA IM UŚ]