Składki członkowskie w roku 2019: Statutowy termin wpłat składek za rok 2019 upływa z dniem 31 marca 2019 roku.
Składki mozna opłacać na poniższe konto OG PTM:
Nr rachunku: 38 1500 1777 1217 7009 8825 0000
Bank Zachodni WBK S.A.,
9 Oddział Katowice,
40-007 Katowice
ul. Uniwersytecka 13.
lub na numer rachunku podany na stronie głównej PTM.
Szczegółowe informacje dotyczące składek oraz formy ich płatności (w tym za lata poprzednie) są również dostępne na głównej stronie PTM

Strona aktualizowana: marzec 2018
autor: Michał Baczyński
E-mail: michal.baczynski@us.edu.pl