CZWOROKĄTY

Czworokątem nazywamy część płaszczyzny ograniczoną łamaną zwyczajną zamkniętą, złożoną z czterech odcinków, wraz z tą łamaną.

Wśród czworokątów można wyróżnić:
Prostokąt, to czworokąt, którego wszystkie kąty są proste.

W prostokącie:

Kwadrat, to taki prostokąt, którego wszystkie boki są równe.

W kwadracie:

Równoległobok, to czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych.

W równoległoboku:


Romb, to taki równoleglobok, którego wszystkie boki są równe.

W rombie:


Trapez, to czworokąt, którego co najmniej jedna para boków jest równoległa.

Boki równoległe trapezu nazywamy podstawami, zaś boki nierównoległe - ramionami.

Trapez, którego jedno ramię tworzy z podstawami kąt prosty, nazywa się trapezem prostokątnym.
Trapez, którego ramiona są równe, nazywa się trapezam równoramiennym.
Przekątne w trapezie równoramiennym są równe.

Trapez prostokątny Trapez równoramienny


Deltoid to czworokąt, którego dwie pary sąsiednich boków są równe.

Przekątne w deltoidzie przecinają się pod kątem prostym i jedna z nich dzieli drugą na połowy.


strona główna