PRZEKROJE WALCA - ZADANIA

ZADANIE 1
Oblicz pole przekroju osiowego walca otrzymanego w wyniku obrotu:
a) kwadratu o boku długości 5 cm wokół boku,
b) prostokąta o wymiarach 3 cm na 5 cm wokół krótszego boku.  ROZWIĄZANIE


ZADANIE 2
Promień podstawy walca ma długość 4 cm, wysokość walca ma 8 cm długości.
Oblicz długość przekątnej przekroju osiowego tego walca.  ROZWIĄZANIE


ZADANIE 3
Prostokąt o bokach 5 cm na 10 cm obracamy wokół dłuższego boku.
Oblicz pole przekroju poprzecznego walca otrzymanego w wyniku obrotu tego prostokąta.  ROZWIĄZANIE


Dalej
Wstecz
Przekroje brył obrotowych