OBJĘTOŚĆ WALCA - ZADANIA

ZADANIE 1
Oblicz objętości walców przedstawionych na rysunkach
 ROZWIĄZANIE


ZADANIE 2
Beczka o średnicy 60 cm i wysokości 1 m ma kształt walca.
Ile litrów wody zmieści się w tej beczce?  ROZWIĄZANIE


ZADANIE 3
Jak zmmieni sie objętość walca o promieniu podstawy r i wysokości h, jeżeli
a)  wysokość h zwiększymy dwukrotnie
b)  promień r zwiększymy dwukrotnie?  ROZWIĄZANIE


ZADANIE 4
Walec ma wysokość 10 cm, a jego objętość wynosi 640Pi cm3.
Jaką średnicę ma podstawa walca?  ROZWIĄZANIE


ZADANIE 5
Przekątna przekroju osiowego walca ma długość     i jest nachylona do podstawy pod kątem  .
Jaką objętość ma ten walec?  ROZWIĄZANIE
Wstecz
Objętości brył obrotowych