POLE POWIERZCHNI WALCA - ZADANIA

ZADANIE 1
Prostokąt o wymiarach 12 cm na 16 cm obraca się dokoła krótszego boku.
Oblicz pole powierzchni całkowitej bryły powstałej w wyniku tego obrotu.  ROZWIĄZANIE


ZADANIE 2
Oblicz pole powierzchni bocznej walca wiedząc, że bok kwadratu wpisanego w jego podstawę
ma 12 cm długości i jest równy wysokości walca.  ROZWIĄZANIE


ZADANIE 3
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o przekątnej długości 8 cm.
Oblicz pole powierzchni całkowitej tego walca.  ROZWIĄZANIE


ZADANIE 4
Powierzchnia boczna walca po rozcięciu jest kwadratem o boku 10 cm.
Oblicz pole powierzchni całkowitej tego walca.  ROZWIĄZANIE


ZADANIE 5
Walec do gładzenia i ubijania szosy ma średnicę równą 2 m i długość 2,5 m.
Ile metrów kawadratowych wygładzi i ubije ten walec, gdy obróci się w jednym kierunku 200 razy?  ROZWIĄZANIEWstecz
Pola powierzchni brył obrotowych