W nauczaniu ortografii ważną rolę odgrywają ćwiczenia i zabawy, które znacznie zwiększają skuteczność opanowania przez dzieci poprawnej pisowni.
Poprzez stosowanie w nauczaniu ortografii rozrywek umysłowych nauczyciele i rodzice przyczyniają się do kształtowania i doskonalenia wszystkich sfer osobowości dziecka.


PRACA DYPLOMOWA
Anna Lubecka
studia podyplomowe - kierunek NAUCZANIE INFORMATYKI W SZKOLE
Uniwersytet Śląski w Katowicach