Uzupe│nij luki w wyrazach. Po ka┐dym wyborze sprawdč swoj╣ odpowiedč.


lapie

dmua
frwageje

pytula


maljepaty
leys│cha


sp╣ta


stelawirje