UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH-TEST

POWODZENIA !


ZADANIE 1

Oś OX w prostokątnym układzie współrzędnych nazywamy:
osią współrzędnych
osią odciętych
osią rzędnych
osią początkową

ZADANIE2

Punkt M zaznaczony na rysunku w prostokątnym układzie współrzędnych ma współrzędne:

(-3,-1)
(-1,-3)
(1,-3)
(-3,1)

ZADANIE 3


Który punkt ma współrzędne (-2,4) ?

punkt A
punkt B
punkt C
punkt DZADANIE4


Określ współrzędne wierzchołków trójkąta ABC

(-2,0) ; (4,3) ; (0,3)
(0,-2) ; (-3,4) ; (3,0)
(0,-2) ; (4,-3) ; (3,0)
(-2,0) ; (4,-3) ; (0,3)ZADANIE5


Współrzędne każdego punktu (x,y) należącego do osi X spełniają warunek

y = -x
y = x
x = 0, y - dowolne
x - dowolne, y = 0

ZADANIE 6


Współrzędne punktu A zaznaczonego w układzie współrzędnych, są równe

(-3,0)
(0,-3)
(3,0)
(0,3)ZADANIE7


Na którym rysunku współrzędne punktu A są równe (0,1)?


rysunek 1
rysunek 2
rysunek 3
rysunek 4

ZADANIE 8


Zbiór punktów (x,y) płaszczyzny przedstawiony na rysunku spełnia warunek

x > 0 i y > 0
x < 0 i y < 0
x > 0 i y < 0
x < 0 i y > 0ZADANIE 9


Który punkt ma odciętą równą 3, a rzędną dwa razy większą?

(6,3)
(3,5)
(3,6)
(1,3)

ZADANIE 10


Do której ćwiartki układu współrzędnych należy punkt M=(-2,5)?

pierwszej
drugiej
trzeciej
czwartej