Plany zajęć
semestr letni 2018/2019

Zmiany po uaktualnieniu z dnia 17 marca 2019 r.
Identyfikatorem w podziale na grupy jest nr albumu (z powodu ograniczeń RODO ...).

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Pierwszy stopieńPierwszy stopień

  • Rok trzeci (opiekun - dr Anna Bień)

Harmonogram zjazdów
i sobotnie dyżury dziekanatu


drugi stopieńdrugi stopień

  • Rok drugi (opiekun - dr Dariusz Sokołowski)

  Harmonogram zjazdów
i sobotnie dyżury dziekanatuTRZECI STOPIEŃ

Proszę o maile z pytaniami.
Pomogę, gdy będę w stanie.
Krzysztof Kozioł <kk@math.us.edu.pl>

Plan zajęć koordynuje aktualnie Z-ca dyr. IM ds. dydaktycznych <michal.baczynski@us.edu.pl>

Katowice, 2019-04-02 11:30.