next up previous
Next: Programy matematyczne Up: Matematyka w Internecie Previous: Centra i instytucje matematyczne

Strony poświęcone konkretnej tematyce

Poniżej zamieszczamy katalog stron internetowych poświęconych konkretnym działom matematyki (algebrze, analizie itp), których nie dało się tematycznie przypisać do innych kategorii linków. Linki posortowane są według klasyfikacji AMS Mathematical Subject Classification.

00 - matematyka ogólna

01 - historia i biografie

03 - logika matematyczna i podstawy matematyki

05 - kombinatoryka

11 - teoria liczb

15 - algebra linowa i wieloliniowa, teoria macierzy

18 - teoria kategorii i algebra homologiczna

19 - K-teoria

20 - teoria grup

26 - funkcje rzeczywiste

28 - teoria miary i całki

30 - funkcje zmiennej zespolonej

33 - funkcje specjalne

34 - równanie różniczkowe zwyczajne

35 - równania różniczkowe cząstkowe

42 - analiza Fouriera

46 - analiza funkcjonalna

51 - geometria

53 - geometria różniczkowa

54 - topologia ogólna

55 - topologia algebraiczna

60 - rachunek prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne

62 - statystyka

65 - analiza numeryczna

68 - informatyka teoretyczna

81 - teoria kwantowa

83 - teoria względności

90 - badania operacyjne i programowanie matematyczne

92 - biologia i nauki przyrodnicze

97 - dydaktyka matematyki


next up previous
Next: Programy matematyczne Up: Matematyka w Internecie Previous: Centra i instytucje matematyczne
Pawel Gladki 2006-01-30