next up previous
Next: Centra i instytucje matematyczne Up: Matematyka w Internecie Previous: Instytucje matematyczne w Polsce

Polskie i zagraniczne stowarzyszenia matematyczne


next up previous
Next: Centra i instytucje matematyczne Up: Matematyka w Internecie Previous: Instytucje matematyczne w Polsce
Pawel Gladki 2006-01-30