next up previous
Next: Dziadek starszy od babki Up: Śladami Lilavati Previous: Wstęp

Cegła, która waży kilo i pół cegły

Cegła waży kilo i pół cegły. Ile waży cegła?

Zadanie na poziomie I klasy szkoły podstawowej; można je rozwiązać układając równanie z jedną niewiadomą x oznaczającą wagę cegły:

x = 1 + x/2,

(1 - 1/2)x = 1,

x/2 = 1,

x = 2.

Można też wyobrazić sobie wagę: na pierwszej szalce leży cegła, a na drugiej odważnik kilogramowy i połówka cegły. Z każdej szalki zdejmujemy po pół cegły - waga w równowadze, zostaje pół cegły na jednej szalce, odważnik na drugiej.

Można też na pierwszą szalkę dołożyć cegłę, a na drugą - drugi odważnik i drugie pół cegły, po czym z każdej szalki zdjąć jedną cegłę. Symbolicznie:

x = 1 + x/2    | 2×

2x = 2×(1 + x/2)

2x = 2 + x    | - x

x = 2Pawel Gladki 2006-01-30