Katowicko-Lubelskie Seminarium z Biologii Matematycznej

Organizator: Oddział Instytutu Matematycznego PAN w Katowicach i Zespół Badawczy: ,,Deterministyczne i Stochastyczne Metody Badania Modeli Przyrodniczych" Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Miejsce: Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 14, s. 553

Czwartek 31.03.2022

Sesja I: Prowadzący: R. Rudnicki
11:30-12:30 A. Bobrowski: Konkatenacja niezachowawczych procesów Fellera, rozkłady czasów wyjścia i twierdzenia graniczne na grafach
12:45-13:45 A. Gregosiewicz: Od lepkiego brzegu do wypukłych rozkładów rezolwent i z powrotem

Sesja II: Prowadząca: M. Tyran-Kamińska
15:15-16:15 E. Ratajczyk: O parach komplementarnych warunków brzegowych i warunków transmisji
16:30-17:30 R. Wieczorek: O funkcjonalnych centralnych twierdzeniach granicznych dla procesów stochastycznych o wartościach w przestrzeni miar

Piątek 1.04.2022

Sesja III: Prowadzący: A. Bobrowski
9:30-11:00 Dyskusja o problemach badawczych
11:30-12:30 M. Tyran-Kamińska: Warunki brzegowe a półgrupy stochastyczne
12:45-13:45 K. Pichór: Model dynamiki układu odpornościowego

Sesja IV: Prowadząca: K. Pichór
15:15-16:15 A. Tomski: Stochastyczny model Goodwina
16:30-17:30 R. Rudnicki: O pewnych aspektach matematycznego modelowania cyklu komórkowego