LOGIKA ROZMYTA I JEJ ZASTOSOWANIA


Nauczyciel akademicki: dr Michał Baczyński
kierunek: Matematyka,
sem. zimowy, rok akademicki 2008/2009
Wykład (30 godz.)
Ćwiczenia (30 godz.)

          Plan Wykładu

 1. Zbiory rozmyte. Podstawowe własności oraz operacje na zbiorach rozmytych.
 2. Zasada rozszerzania.
 3. Wielowartościowe spójniki logiczne stosowane w logice rozmytej. Negacje rozmyte, normy i konormy trójkątne, implikacje rozmyte, uninormy, operatory agregujące.
 4. Liczby rozmyte. Definicja i własności. Operacje arytmetyczne na liczbach rozmytych.
 5. Relacje rozmyte. Działania na relacjach rozmytych; sup-* złożenie relacji rozmytych.
 6. Równania relacji rozmytych.
 7. Podstawy wnioskowania przybliżonego. Uogólnione reguły wnioskowania (reguła modus ponens, modus tollens).
 8. Systemy rozmyte. Kontrolery oparte na logice rozmytej. Zastosowania poznanych pojęć w praktyce.

          Literatura

 1. Hung T. Nguyen, Elbert A. Walker, A First Course in Fuzzy Logic. 2nd Edition, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton 2000.
 2. George J. Klir, Bo Yuan, Fuzzy Sets and Fuzzy Logic. Theory and Applications, Prentice Hall, New Jersey 1995.
 3. Józef Drewniak, Podstawy teorii zbiorów rozmytych, Skrypt UŚ nr 347, Katowice 1984.
 4. Jacek Łęski, Systemy neuronowo-rozmyte, WNT, Warszawa 2008.
 5. Andrzej Łachwa, Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.
 6. Leszek Rutkowski, Metody i techniki sztucznej inteligencji, PWN, Warszawa 2006.
 7. Ronald R. Yager, Dimitr P. Filev, Podstawy modelowania i sterowania rozmytego, WNT, Warszawa 1995.
 8. Michał Baczyński, Balasubramaniam Jayaram, Fuzzy implications (Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 231), Springer, Berlin 2008.


Valid HTML 4.0 Transitional