"Short track Master's programme" - VU University Amsterdam

Informacja o programie magisterskim na VU University Amsterdam w Holandii

Wszystkie szczegóły programu (w języku angielskim) można znaleĽć na stronach Internetowych:
VU Amsterdam - Mathematics
oraz
VU Amsterdam - Stochastics and Financial Mathematics

Koordynatorem programu w Instytucie Matematyki był dr hab. prof. U¦ Michał Baczyński

W latach 2009-2018 istniała możliwo¶ć rocznych wyjazdów studentów do VU University Amsterdam dla studentów II stopnia kierunku matmatyka w ramach wspólnych studiów magisterskich prowadzonych przez Instytut Matematyki U¦ oraz VU Univeristy Amsterdam.
Celem wyjazdu było napisanie pracy magisterskiej wła¶nie w Amsterdamie. Oferta dotyczyła tylko kierunku matematyka.
Student przyjęty do programu przez stronę holendersk± miał szansę otrzymać zwolnienie z opłaty czesnego (ang. The VUFP grant for excellent students is a tuition fee waiver, which students can apply for alongside their programme application. More info at: http://masters.vu.nl/en/international/scholarships) Istniała też możliwo¶ć ubiegania się o dodatkowe fundusze na miejscu w Holandii w porozumieniu z miejscowym opiekunem.
W pierwszym semestrze zimowym studenci ostatniego roku uczęszczali w Amsterdamie na wykłady i ćwiczenia (w języku angielskim). W drugim semestrze letnim skoncentrowani byli na pisaniu pracy magisterskiej (w języku angielskim). Student pozostawał pod opiek± opiekunów holenderskiego i polskiego, dzięki temu może jednocze¶nie załatwiać formalne sprawy w Katowicach.
Zwieńczeniem programu było uzyskanie dwóch dyplomów magisterskich: holenderskiego i polskiego.

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Rekrutacja została zakończona. Tym razem żadna osoba nie została zakwalifikowana na wyjazd do VU University Amsterdam.

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Rekrutacja została zakończona. Tym razem żadna osoba nie została zakwalifikowana na wyjazd do VU University Amsterdam.

Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

Rekrutacja została zakończona. Jeden student z Instytutu Matematyki otrzymał miejsce na VU University Amsterdam.

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Rekrutacja została zakończona. Tym razem żadna osoba nie została zakwalifikowana na wyjazd do VU University Amsterdam.

Rekrutacja na rok akademicki 2014/2015

Rekrutacja została zakończona. Tym razem żadna osoba nie została zakwalifikowana na wyjazd do VU University Amsterdam.

Rekrutacja na rok akademicki 2013/2014

Rekrutacja została zakończona. Jedna studentka z Instytutu Matematyki otrzymała miejsce na VU University Amsterdam.

Rekrutacja na rok akademicki 2012/2013

Rekrutacja została zakończona. Dwoje studentów z Instytutu Matematyki otrzymało miejsca na VU University Amsterdam.

Rekrutacja na rok akademicki 2011/2012

Rekrutacja została zakończona. Jedna studentka z Instytutu Matematyki otrzymała miejsce na VU University Amsterdam.

Rekrutacja na rok akademicki 2010/2011

Rekrutacja została zakończona. Czworo studentów z Instytutu Matematyki otrzymało miejsca na VU University Amsterdam.
Mgr Małgorzata Pakuła (uczestnik projektu "Short track Master's programme") z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach otrzymała III nagrodę w XLVIII Konkursie PTM na najlepsz± pracę studenck± z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Tytuł pracy magisterskiej: Multi-skill staffing algorithms in call centers (Algorytmy problemu zatrudnienia w wielozadaniowych centrach obsługi telefonicznej). Promotorami byli prof. Ger Koole z Vrije Universiteit Amsterdam i dr Andrzej Olbry¶ z Instytutu Matematyki U¦.

Valid HTML 4.0 Transitional