INFORMACJE
O STUDIACH MATEMATYCZNYCH

ZAPRASZAMY DO NAS NA STUDIA MATEMATYCZNE


Uczelniana strona dla kandydatów

********
Internetowa rejestracja kandydatów
(system IRK - logowanie)
*******

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2019/2020
- studia I i II stopnia

źródło: Uchwała Senatu nr 247/2018

Katalog oferty uczelnianej → matematyka


Zgodnie z procesem bolońskim prowadzimy 3-stopniowe studia matematyczne wg poniższego schematu.

Kierunek studiów: Matematyka
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
I stopień (studia licencjackie)
Oferowane specjalności:
 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • modelowanie matematyczne
 • teoretyczna
 • nauczycielska - nauczanie matematyki i informatyki
Specjalność nauczycielska wsparta jest projektem "Aktywny i Kreatywny Nauczyciel Matematyki i Informatyki" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jej wybór następuje w momencie rejestracji (zapisów) na studia w Dziekanacie po rekrutacji.
Wybór pozostałych specjalności następuje pod koniec pierwszego semestru.
Oferowane specjalności:
 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka w finansach i ekonomii
II stopień (studia magisterskie)
Oferowane specjalności
(wybór przy rejestracji na studia):
 • biomatematyka
 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka przemysłowa
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • modelowanie matematyczne
 • nauczycielska - nauczanie matematyki w szkole ponadpodstawowej
 • teoretyczna

Oferowane specjalności
(wybór przy rejestracji na studia):
 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • nauczycielska - nauczanie matematyki w szkole ponadpodstawowej
Szkoła doktorska
Szczegółowe informację dotyczące rekrutacji do szkoły doktorskiej będą podane pod koniec maja.

Matematyka jest wykładana w Uniwersytecie Śląskim od początku jego istnienia.
Obecnie prowadzimy studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, czyli licencjackie i magisterskie. Studia matematyczne I i II stopnia oferowane są w zakresie kilku specjalności. Podstawowy program każdej z nich zapewnia gruntowną i wszechstronną wiedzę matematyczną.
Na studiach I stopnia od drugiego semestru prowadzone są zajęcia specjalistyczne. Pozwalają one opanować: narzędzia matematyczne i informatyczne służące do modelowania i analizowania danych ekonomicznych oraz prognozowania zjawisk finansowych i gospodarczych (matematyka w finansach i ekonomii); konstruowanie oprogramowania i algorytmów rozwiązujących konkretne zagadnienia praktyczne oraz projektowanie baz danych i zarządzanie danymi (matematyczne metody informatyki); działania w obszarach inżynierii matematycznej oraz metody optymalizacyjne przy planowaniu i zarządzaniu produkcją (modelowanie matematyczne).
Na studiach II stopnia dodatkowo można opanować: metody matematyczne stosowane w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w biologii i medycynie (biomatematyka); metody konstrukcji i implementacji oprogramowania kierującego procesami przemysłowymi oraz modelowania i symulacji komputerowej zjawisk fizycznych i procesów gospodarczych (matematyka przemysłowa).
Na studiach stacjonarnych I stopnia specjalność nauczycielska przygotowuje do nauczania matematyki oraz informatyki w szkole podstawowej, natomiast na studiach II stopnia specjalność nauczycielska przygotowuje do nauczania matematyki w szkołach ponadpostawowych. Absolwent specjalności teoretycznej przygotowany jest do dalszego kształcenia się na poziomie doktorskim oraz podjęcia pracy badawczej w szkolnictwie wyższym lub instytucjach naukowych. Studia matematyczne w Uniwersytecie Śląskim dają szerokie możliwości na rynku pracy.
Połączenie gruntownej wiedzy matematycznej, wspartej znajomością narzędzi informatycznych, z wiedzą specjalistyczną powoduje, że nasz absolwent jest dobrze wykwalifikowany, a przy tym potrafi elastycznie dopasować się do warunków charakterystycznych dla konkretnego zawodu oraz stanowiska. Naszych absolwentów wyróżnia też umiejętność szybkiego uczenia się, przekwalifikowania oraz adaptacji do zmieniających się warunków pracy.


Pytania proszę kierować na adres im@math.us.edu.pl

[ Oferta edukacyjna UŚ ] [ Indywidualne Studia Międzyobszarowe]

  [STRONA GŁÓWNA IM UŚ]