serdecznie zapraszamy
kierunek - matematyka

Do odwiedzenia:
Uczelniana strona dla kandydatów
Internetowa rejestracja kandydatów (system IRK - logowanie)
Kryteria kwalifikacji
Katalog oferty uczelnianej → matematyka

Oferowane specjalności

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)
Specjalność nauczycielska wsparta jest projektem

"Aktywny i Kreatywny Nauczyciel
Matematyki i Informatyki"

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jej wybór następuje w momencie rejestracji (zapisów) na studia w Dziekanacie po rekrutacji.
Wybór pozostałych specjalności następuje pod koniec pierwszego semestru.
Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie)
Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)
wybór przy rejestracji na studia
Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)
wybór przy rejestracji na studia
Szkoła doktorska
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do szkoły doktorskiej są na stronie uczelnianej.
→ link bezpośredni

Matematyka jest wykładana w Uniwersytecie Śląskim od początku jego istnienia.

Obecnie prowadzimy studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, czyli licencjackie i magisterskie. Studia matematyczne I i II stopnia oferowane są w zakresie kilku specjalności. Podstawowy program każdej z nich zapewnia gruntowną i wszechstronną wiedzę matematyczną.

Na studiach I stopnia od drugiego semestru prowadzone są zajęcia specjalistyczne. Pozwalają one opanować: narzędzia matematyczne i informatyczne służące do modelowania i analizowania danych ekonomicznych oraz prognozowania zjawisk finansowych i gospodarczych (matematyka w finansach i ekonomii); konstruowanie oprogramowania i algorytmów rozwiązujących konkretne zagadnienia praktyczne oraz projektowanie baz danych i zarządzanie danymi (matematyczne metody informatyki); działania w obszarach inżynierii matematycznej oraz metody optymalizacyjne przy planowaniu i zarządzaniu produkcją (modelowanie matematyczne).

Na studiach II stopnia dodatkowo można opanować: metody matematyczne stosowane w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w biologii i medycynie (biomatematyka); metody konstrukcji i implementacji oprogramowania kierującego procesami przemysłowymi oraz modelowania i symulacji komputerowej zjawisk fizycznych i procesów gospodarczych (matematyka przemysłowa).

Na studiach stacjonarnych I stopnia specjalność nauczycielska przygotowuje do nauczania matematyki oraz informatyki w szkole podstawowej, natomiast na studiach II stopnia specjalność nauczycielska przygotowuje do nauczania matematyki w szkołach ponadpostawowych. Absolwent specjalności teoretycznej przygotowany jest do dalszego kształcenia się na poziomie doktorskim oraz podjęcia pracy badawczej w szkolnictwie wyższym lub instytucjach naukowych.

Studia matematyczne w Uniwersytecie Śląskim dają szerokie możliwości na rynku pracy.
Połączenie gruntownej wiedzy matematycznej, wspartej znajomością narzędzi informatycznych, z wiedzą specjalistyczną powoduje, że nasz absolwent jest dobrze wykwalifikowany, a przy tym potrafi elastycznie dopasować się do warunków charakterystycznych dla konkretnego zawodu oraz stanowiska. Naszych absolwentów wyróżnia też umiejętność szybkiego uczenia się, przekwalifikowania oraz adaptacji do zmieniających się warunków pracy.


Pytania proszę kierować na adres im@math.us.edu.pl

[ Oferta edukacyjna UŚ ] [ Indywidualne Studia Międzyobszarowe]

  [STRONA GŁÓWNA IM UŚ]