INFORMACJE
O STUDIACH MATEMATYCZNYCH

ZAPRASZAMY NA STUDIA MATEMATYCZNE


Uczelniana strona dla kandydatów

********
Internetowa rejestracja kandydatów
(system IRK - logowanie)
*******

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2017/2018
- studia I i II stopnia

źródło: https://kandydat.us.edu.pl/node/3


Zgodnie z procesem bolońskim prowadzimy 3-stopniowe studia matematyczne wg poniższego schematu.

Kierunek studiów: Matematyka
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
I stopień (studia licencjackie)
Oferowane specjalności
(wybór po pierwszym semestrze):
 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • modelowanie matematyczne
 • nauczycielska – nauczanie matematyki
  i zajęć komputerowych
 • teoretyczna
szczegóły


Oferowane specjalności
(wybór po pierwszym semestrze):
 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • nauczycielska – nauczanie matematyki i zajęć komputerowych


szczegóły


II stopień (studia magisterskie)
Oferowane specjalności
(wybór przy rejestracji na studia):
 • biomatematyka
 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka przemysłowa
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • modelowanie matematyczne
 • nauczycielska – III i IV etap edukacyjny
 • teoretyczna
szczegóły
Oferowane specjalności
(wybór przy rejestracji na studia):
 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • nauczycielska – III i IV etap edukacyjny


szczegóły


III stopień (studia doktoranckie)
Studia III stopnia nie są prowadzone w trybie niestacjonarnym


Pytania proszę kierować na adres im@math.us.edu.pl

[ Oferta edukacyjna UŚ ] [ Indywidualne Studia Międzyobszarowe]

  [STRONA GŁÓWNA IM UŚ]