INFORMACJE
O STUDIACH MATEMATYCZNYCH

ZAPRASZAMY DO NAS NA STUDIA MATEMATYCZNE


Uczelniana strona dla kandydatów

********
Internetowa rejestracja kandydatów
(system IRK - logowanie)
*******

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2019/2020
- studia I i II stopnia

źródło: Uchwała Senatu nr 247/2018

Katalog oferty uczelnianej → matematyka


Zgodnie z procesem bolońskim prowadzimy 3-stopniowe studia matematyczne wg poniższego schematu.

Kierunek studiów: Matematyka
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
I stopień (studia licencjackie)
Oferowane specjalności
(wybór po pierwszym semestrze):
 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • modelowanie matematyczne
 • nauczycielska – nauczanie matematyki i informatyki
 • teoretyczna
Oferowane specjalności
(wybór po pierwszym semestrze):
 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • nauczycielska – nauczanie matematyki i informatyki
II stopień (studia magisterskie)
Oferowane specjalności
(wybór przy rejestracji na studia):
 • biomatematyka
 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka przemysłowa
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • modelowanie matematyczne
 • nauczycielska – III i IV etap edukacyjny
 • teoretyczna

Oferowane specjalności
(wybór przy rejestracji na studia):
 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • nauczycielska – III i IV etap edukacyjny
III stopień (studia doktoranckie)
Studia III stopnia nie są prowadzone
w trybie niestacjonarnym


Pytania proszę kierować na adres im@math.us.edu.pl

[ Oferta edukacyjna UŚ ] [ Indywidualne Studia Międzyobszarowe]

  [STRONA GŁÓWNA IM UŚ]