ZAPROSZENIEW dniu 27 marca 2018 r. o godz. 1215
w sali
553 Instytutu Matematyki
Uniwersytetu  ¦l±skiego w Katowicach przy ul. Bankowej 14

Pani prof. dr hab. inż. Katarzyna St±por
(Politechnika ¦l±ska)


wygłosi odczyt
Fisherowska analiza dyskryminacyjna: jej ograniczenia i nowe propozycje. 

Dyrekcja Instytutu Matematyki
wszystkich zainteresowanych serdecznie zaprasza.