ZAPROSZENIEW dniu 16 marca 2018 r. (w piątek) o godz. 1215
w sali
553 Instytutu Matematyki
Uniwersytetu  Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 14

Pani Dr. Judit Makó
(Uniwersytet w Miskolcu)


wygłosi odczyt
On approximate convexity. 

Dyrekcja Instytutu Matematyki
wszystkich zainteresowanych serdecznie zaprasza.