Granty dla Młodych Naukowców


Protokoły z posiedzenia Komisji Konkursowej
Instytutu MatematykiUniwersytetu Ślaskiego

przyznającej środki na badania naukowe
doktorantów i młodych naukowców
są do odbioru w pokoju 532 (sekretariacie IM)Lista tematów i wykonawców jest na stronie z grantami.


[STRONA GŁÓWNA IM]