Agnieszka

dr hab. Agnieszka Lisowska

Uniwersytet Śląski, Instytut Informatyki
Zakład Modelowania i Grafiki Komputerowej
ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec
tel. (032) 36-89-746

Pełnione funkcje

Zainteresowania zawodowe

Członkowstwo w

Recenzent dla

Ekspert dla

Monografia

Lisowska A., Geometrical Multiresolution Adaptive Transforms: Theory and Applications, Springer, 2014. eBook

Geometrical Multiresolution 
				Adaptive Transforms